Custom Search

Brigittal Dona Boruboru Najugul

Orang sukses adalah orang yang tidak pernah merasakan kegagalan....karena klo gagal panen, maka bapak pasti marah-marah...omak pe gabe murhing bohi na...!!

Followers